ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : 02-190-1924

จำหน่ายปั๊มน้ำแบบ Back Pull Out (OA SERIES)

จำหน่ายปั๊มหอยโข่งสแตนเลส มอเตอร์ในตัว

จำหน่ายปั๊มหลายใบพัด Multistage (MS Series)

จำหน่ายปั๊มแนวตั้งหลายใบพัด Multistage

จำหน่ายปั๊มน้ำหมุนเวียนแนวตั้ง

จำหน่ายปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน 

จำหน่ายปั๊มน้ำ Double Suction Split Case

จำหน่ายปั๊มน้ำ Vertical Turbine

จำหน่ายปั๊มน้ำ Double Suction Split Case

จำหน่ายปั๊มน้ำ Vertical Turbine

จำหน่ายปั๊มน้ำแบบ Back Pull Out (OA SERIES)

จำหน่ายปั๊มหอยโข่งสแตนเลส มอเตอร์ในตัว

จำหน่ายปั๊มหลายใบพัด Multistage (MS Series)

จำหน่ายปั๊มแนวตั้งหลายใบพัด Multistage

บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

     ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารและทีมงานที่พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจสินค้าและบริการ เราได้คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพส่งมอบตรงต่อเวลาด้วยความเป็นมืออาชีพ

สินค้าและบริการ
 - เครื่องสูบน้ำชลประทาน
 - ปั๊มน้ำหอยโข่ง
 - ปั๊มระบบน้ำเสีย
 - ปั๊มสูบน้ำเคมี

นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง

        บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำจากต่างประเทศ เช่น End Suction, Split Case, Submersible Sewage Pump, Submersible Axialflow Submersible Mixedflow, Vertical Axialflow, Vertical Mixedflow, Self-Priming Pump, Vertical Multistage, Horizontal Multistage รวมถึงปั๊มและอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น Rootblower, Discdiffuser, Tube Diffuser, Submersible Mixer, Submersible Aerator, Submersible Jet Aerator, Ozone รองรับความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำแข็ง เป็นต้น

        ทั้งนี้ยังขยายธุรกิจ เข้าสู่การออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย Ozone และผู้รับเหมางานโครงการจากภาครัฐ

บทความ