ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : 02-190-1924

เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการชลประทาน

เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ (water pump)

         เครื่องสูบน้ำสำหรับงานชลประทานมีหลายชนิด เนื่องจากงานชลประทานมีหลายประเภท เช่น งานส่งน้ำเพื่อการชลประทาน งานระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย งานส่งน้ำเพื่อการประปา ระบบรดน้ำตันไม้ ระบบดับเพลิง เป็นต้น เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการชลประทาน อาธิเช่น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ปั๊มน้ำ Vertical Turbine

         เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนกาบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลวเพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือในระยะทางที่ไกลออกไป

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Submersible Axial Flow
ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Submersible Axial Flow

         เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม สามารถใช้กับน้ำได้หลายชนิด ด้วยท่อที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเหมาะสำหรับงานที่ใช้น้ำปริมาณมาก แต่ไม่ต้องการแรงส่งที่สูงวัสดุของตัวปั๊มมีทั้งเหล็กหล่อ / SS304 / SS316 มีชีลกันรั่วชนิด Mechanical Seal

ปั๊มน้ำ Vertical Turbine

         เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถใช้กับน้ำได้หลายชนิด มีขนาดท่อตั้งแต่เล็กใหญ่เป็นพิเศษเหมาะสำหรับงานที่ใช้น้ำปริมาณมาก สามารถสูบน้ำจากกั้นบ่อที่มีความลึกมาสู่ปากบ่อบนพื้นดินได้วัสดุของตัวปั๊มมีทั้ง เหล็กหล่อ / SS304 / SS316 มีชีลกันรั่วชนิด Gland Packing seal

เครื่องเติมอากาศ
เครื่องเติมอากาศ

         การเติมออกซิเจน หรือการเติมอากาศ (Aeration) เป็นหัวใจของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนจากอากาศ เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสียขาดออกซิเจน จุลินทรีย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถทำงานได้ ถ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่สูง ระบบก็สามารถบำบัดน้ำได้ดีหรือสามารถรับน้ำเสียได้มากขึ้น แต่เนื่องจากค่าการละลายน้ำของออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศมีค่าต่ำย่อมจะทำให้มีแรงขับต่ำตามไปด้วย

ตัวแทนผลิต และจำหน่ายเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการชลประทาน คุณภาพดี

         บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารและทีมงานที่พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจสินค้าและบริการ เราได้คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพส่งมอบตรงต่อเวลา ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มระบบน้ำเสีย ปั๊มน้ำชลประทาน Water pump ปั๊มน้ำโรงงาน ปั๊มเคมี ปั๊มสูบน้ำเคมี ปั๊มน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มบำบัดน้ำเสีย ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำชลประทาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพดี ราคาถูก

         ปัจจุบัน บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำจากต่างประเทศ เช่น End Suction, Split Case, Submersible Sewage Pump, Submersible Axialflow Submersible Mixedflow, Vertical Axialflow, Vertical Mixedflow, Self-Priming Pump, Vertical Multistage, Horizontal Multistage รวมถึงปั๊มและอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น Rootblower, Discdiffuser, Tube Diffuser, Submersible Mixer, Submersible Aerator, Submersible Jet Aerator, Ozone รองรับความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำแข็ง เป็นต้น ทั้งนี้ยังขยายธุรกิจ เข้าสู่การออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย Ozone และผู้รับเหมางานโครงการจากภาครัฐ

สินค้าและบริการ บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
     - เครื่องสูบน้ำชลประทาน (Irrigation Pump)
     - ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Industrial Pump)
     - ปั๊มและอุปกรณ์ระบบน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
     - ปั๊มสูบน้ำเคมี (Chemical Pump)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
patpat.brandexdirectory.com
www.thaipumpindustry.com