INOVANCE
INVERTER

ติดต่อเรา

บริการของเรา

จำหน่าย

จำหน่าย INVERTER ประสิทธิภาพสูงสำหรับ
มอเตอร์ สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าสูงสุด 50%

ติดตั้ง

บริการวิเคราะห์ และ ติดตั้ง INVERTER
สำหรับปรับรอบความเร็วมอเตอร์โดย
วิศวะกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้า

วัดประสิทธิภาพ

วัดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานด้วย
เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และ วิเคราะห์การใช้
พลังงานได้อย่างแม่นยำ

เกี่ยวกับเรา

เราคือ

ผู้จัดจำหน่าย
และติดตั้ง Inverter สำหรับมอเตอร์อุตสาหกรรม

เราเป็นผู้นำด้าน INVERTER สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ออกแบบเพื่อ
ช่วยปรับรอบความเร็วการหมุนของมอเตอร์ ช่วยในการประหยัดพลังงาน
สามารถประหยัดได้สูงสุด 50%

ติดต่อเรา

MD520 AC Drive

MD520-4T0.4B

MD520-4T45B

MD520-4T200

Brochures

วัดประสิทธิภาพ

วัดประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องมือ
ที่ได้มาตรฐาน

ประหยัดจริงแบบพิสูจน์ได้ วัดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน พร้อมคำนวนออกมาเป็นตัวเลขให้เข้าใจง่าย

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Let's start
Working

เราคือ ผู้จัดจำหน่าย INVERTER สำหรับมอเตอร์อุตสาหกรรม พร้อมบริการติดตั้งด้วยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้า ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด 50% พร้อมวัดการใช้พลังงานด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

inovance@adicomp-delta.com

© 2023 INOVANCE THAILAND