ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : 02-190-1924

ปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน

ติดต่อผู้ขาย

จำหน่ายปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน อีกทั้ง จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำโรงงาน เครื่องสูบน้ำชลประทาน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดย บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม คุณภาพสูงจากต่างประเทศ

จำหน่ายปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน